Geschiedenis

Op 8 mei 1887 vond in de Gerard Doustraat te Amsterdam de opening van het eerste Nederlandse korps (Moederkorps) plaats, waarbij luitenant Gerrit Govaars de samenzang begeleidde op zijn viool. De ontwikkelingen gingen heel snel en al spoedig werd uit de korpsen die in dat eerste jaar ontstonden een muziekkorps samengesteld, dat zich per stoomtrein of huifkar verplaatste, geen geld had en in kazernes en inrichtingen overnachtte. Men dacht en werkte verder in de richting van zo’n landelijk muziekkorps en als gevolg daarvan werd op de voorpagina van de Strijdkreet van zaterdag 29 januari 1910 de oproep geplaatst:

“VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR EEN DADELIJK TE VORMEN STAFMUZIEKKORPS”

Op 31 mei 1910 vond in het Moederkorps door commandant Ridsdel de installatie van dit uit 17 personen bestaande stafmuziekkorps plaats. De kapelmeester was ensign (een verouderde rang) J.P. Rawie. Het eerste korps buiten Amsterdam dat werd bezocht, was Enkhuizen. Na een jaar was het muziekkorps in 250 plaatsen geweest en hadden daar ongeveer 450 bijeenkomsten gehouden, naast de vele openluchtdiensten op markten, pleinen en in straten. Een zinsnede uit het programma luidde: ‘Wij doen dit om mensen te trekken door de klanken van muziek en zang tot de nog heerlijker klank van het evangelie van Jezus Christus.’

Toch werd dit muziekkorps na 14 maanden opgeheven en de redenen liggen voor de hand: gebrek aan tijd en geld. De mannen van het muziekkorps waren in dienst van het Leger en moesten zelf voor de financiën zorgen. Overigens zijn vanuit die periode prachtige getuigenissen opgeschreven, zoals van een dame die aan kapelmeester Rawie schreef: ‘Ter gelegenheid van het bezoek van uw muziekkorps heb ik mijn Heer en Heiland gevonden.’

Nationaal Muziekkorps
Nationaal Muziekkorps

Na de Tweede Wereldoorlog, toen het tijdens de oorlog verboden Leger des Heils weer op alle fronten aan zijn wederopbouw begon, werd er opnieuw gestart met de vorming van een Nationaal Muziekkorps. Op 22 april 1948 vond de installatie hiervan plaats door commandant Durman. Bernard Verkaaik werd kapelmeester, kapitein Theo Krommenhoek de onderkapelmeester.

Nationaal Muziekkorps 1959
Tournee naar Canada en Amerika

Het muziekkorps bestond uit officieren en employés van het Nationaal Hoofdkwartier en enkele geselecteerde kapelmeesters en muzikanten vanuit het hele land. De repetities werden gehouden in het Hoofdkwartier aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Een niet meer gebruikte keuken onder het gebouw was de repetitieruimte. Het niveau werd behoorlijk opgevoerd en er kwamen uitnodigingen uit Engeland, Zweden, Amerika en Canada, terwijl er uiteraard eens per maand een weekend in een korps werd doorgebracht. In de Nederlandse pers trof men veel waarderende recensies aan, maar ook kritiek van musici die niet warm liepen voor brassband muziek en de Nederlandse vertolking daarvan verre van geslaagd vonden.

Kapelmeester Bernard Verkaaik

Pagina's: 1 2 3