Kapelmeester

De ASB staat sinds 1 september 2009 onder de muzikale leiding van kapelmeester Olaf Ritman. Olaf is een 3e-generatie heilssoldaat en kreeg zijn eerste muzikale vorming in het muziekkorps van korps Schiedam dat toen onder leiding van zijn vader stond. Op zijn 14e verhuisde het gezin Ritman naar Apeldoorn, waarna Olaf’s ‘carrière’ in het Leger des Heils in een stroomversnelling kwam.

Kapelmeester Olaf Ritman

Activiteiten en aanstellingen

Van 1995 tot 2003 is Olaf lid geweest van het Amsterdam Stafkoor, waarbij hij de laatste 3 jaar tevens assistent koorleider was. Naast zijn lidmaatschap van het Stafkoor is hij in 2000 lid geworden van het Stafmuziekkorps als Solo Cornetist. Bij het aantreden van Thijs Musch als kapelmeester werd Olaf aangesteld als onderkapelmeester.

Naast zijn activiteiten in beide stafgroepen is Olaf kapelmeester en pianist in korps Valleistreek en heeft hij in de periode 2003 t/m 2006 leiding mogen geven aan de Regionale Jeugd Brass Band Noord-Oost Nederland van het Leger des Heils. Ook is hij ieder jaar als instructeur verbonden aan de School of Performing Arts van het Leger des Heils.

Componist/arrangeur

Naast zijn liefde voor dirigeren schrijft en arrangeert Olaf ook muziek. Een aantal van zijn composities is gepubliceerd in Engeland, Canada en Amerika.

Eén van zijn arrangementen die zowel binnen als buiten de kringen van het Leger des Heils zeer populair geworden is, is Darren Bartlett’s zegenbede “The Lord is Gracious”.

The Lord is Gracious, arr. Olaf Ritman

Na 20 jaar actief te zijn geweest in het bedrijfsleven (ICT Sector) is Olaf in november 2019 begonnen als docent ICT op het Technova College in Ede. Hij is getrouwd met Marleen en vader van Julian en Meike.

Voormalig kapelmeesters

NaamPeriode
Kapitein Fokke Palstra*1961-1962
(Nationaal Hoofdkwartier Ensemble)
Kapitein Fokke Palstra*1962-1970
Brigadier Cor Nieuwland*1970-1975
Majoor Maurice Cooper1975-1979
Brigadier Cor Nieuwland*1979-1986
Luitenant Dick Krommenhoek1986-1991
Kapitein Peter Ayling 1991-1994
Kapitein Dick Krommenhoek1994-1997
Don Jenkins 1998-2000
Howard J.Evans 2000-2006
Thijs Musch2006-2009
Olaf J.Ritman2009-heden